Актуални Новини

НАРЪЧНИЦИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ПОЛУЧИХА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩАТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

LOGOВъв връзка с реализацията на дейности по проект „Превенция и образование – сътрудничество между местните власти и полицията, насочено към училищата и образователните институции”, Договор № LLP-2013-COM-RP-04 по Регионални партньорства на Секторна програма „Коменски” на Програмата „Учене през целия живот”, сключен между община Берковица и ЦРЧР, екипът по проекта подготви информация за издаване на наръчник за  процедури за ефективна реакция между местната власт, училищата и полицията с цел превенция на рисковете за децата и младежите в училище.

Фирма „Дигитале“ ЕООД издаде 500 броя информационни брошури, които бяха разпределени сред всички училища на територията на общината, РУП Берковица и общинска администрация. Наръчникът има за цел да предложи процедури за ефективна реакция между местната власт, училищата и полицията с цел превенция на рисковете за децата и младежите в училище и навременна ефективна реакция в случаи на заплахи, агресия или насилие към или сред учениците.

НАРЪЧНИК за процедури за ефективна реакция между местната власт, училищата и полицията с цел превенция на рисковете за децата и младежите в училище