Актуални Новини

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „ 1000 СТИПЕНДИИ“ НА ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 6 ДО 11 КЛАС ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

poster_2

На 1-ви февруари Фондация “Комунитас” обяви началото на деветия конкурс на националния социално-образователен проект “1000 стипендии”. Той е за ученици от 6-ти до 11-ти клас. За да кандидатстват за годишна стипендия, учениците трябва да напишат есе по тема във формуляра, чрез което да демонстрират знанията и разсъжденията си в някоя от предметните области на хуманитарните или естествените науки или изкуства. Проектът има много ясна социална насоченост, затова и обръща специално внимание на кандидатите от малки населени места, с нисък семеен доход и растящи без родителска грижа. Срок за кандидатстване: 1 февруари – 20 април 2015 г. Документите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта 1000.bg- меню „Участвай – Документи за кандидата”.

ПРОЕКТ “1000 СТИПЕНДИИ” е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства. Чрез стипендиите проектът се стреми да подпомогне деца в затруднение, затова и техният дял е 60 % от финалистите.

МИСИЯТА на проекта е да създаде условия за социална мобилност и „прескачане” на социални граници, което най-ефективно може да стане чрез образованието. За своя водеща ценност „1000 стипендии” издига книгата и четенето и е твърдо срещу плагиатството.

ПОСРЕДСТВОМ  КОНКУРС “1000 СТИПЕНДИИ” Фондация „Комунитас“ осигурява годишна стипендия, която се състои от финансова част, достъп до професионални консултации и кредит за книги. В проекта могат да кандидатстват и учители, които заявяват желание да подпомагат ученика в учебния процес. Наясно сме, че особено в затруднени ситуации, учителите са тези, които оказват най-непосредствената и най-неотложна подкрепа на децата, затова, когато се включат в екип с ученика, те получават финансов стимул и кредит за книги.

КОНКУРС “1000 СТИПЕНДИИ” СЕ ПРОВЕЖДА В ДВА ЕТАПА. Първият кръг представлява разглеждане и преценка на кандидатурите, като в края на м. юли се обявява първо класиране. С кандидатите, достигнали до втори кръг, през септември и октомври на текущата година се провеждат индивидуални интервюта – по телефона или с лично присъствие. Финалното класиране за следващата учебна година се обявява на 1 ноември.