Актуални Новини

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ – „ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА“

BDPУчебните заведения на територията на община Берковица се включиха в старта на Националната кампания на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“. Мото на кампанията: „Да предпазим живот! Да променим мисленето“

Основните послания на кампанията са свързани с голямата отговорност, която всички ние имаме за осигуряване на основното право – правото на живот и развитие на децата, с провокиране на активност у институции, областни и общински администрации, учебни заведения, родители и граждански организации, медии, както и на самите деца да участват в инициативи, които да променят средата и културата им на поведение.

DPUОрганизатори са Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с държавни институции и граждански организации и с активното съдействие и участие на общините.

В рамките на кампанията ще бъде проведен конкурс за детска рисунка и фотография/фотоколаж на тема: „Победи опасността“

Zdrave1

Регламент конкурс