Актуални Новини

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

11122Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ще финансира на 100% дейности за енергийна ефективност на сгради, строени по индустриален способ – едропанелно жилищно строителство, пакетно повдигнати плочи, едроплощен кофраж с минимален брой от 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение във всички 264 общини на страната. Допустимите за изпълнение дейности по програмата са: конструктивно укрепване на сградата; обновяване на общите части (покрив, фасада, стълбищна клетка и др.); въвеждане на мерки за енергийна ефективност – топлоизолация и подмяна на дограма, ремонт и подмяна на вътрешни инсталации и/или връзки към системите за топлоснабдяване и газоснабдяване в общите части на сградата; енергоефективни мерки в асансьорите.

Община Берковица ще проведе допълнително информационна кампания, насочена към допустимите за финансиране по програмата многофамилни жилищни сгради.

Методическите указания към общините и Сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване пред общината ще бъдат изготвени от МРРБ до края на месец януари. До тогава представителите на етажната собственост могат да регистрират Сдружение на собствениците по реда на Закона за управление на етажната собственост. За целите на програмата е необходимо да се регистрира едно Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея.

За целите на Програмата е необходимо да се регистрира ЕДНО Сдружение на собствениците за цялата сграда, независимо от броя на входовете в нея. Избраният Управителен съвет действа от името на всички собственици в сградата.

Брошурата можете да видите тук: https://www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=6067