Актуални Новини

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ОТ СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ КЪМ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ”

Обявява конкурс за проекти за реализация през 2014 година  

Програмата цели да осигури заетост и социална интеграция на безработни лица, обект на месечно социално подпомагане, чрез разкриване на работни места:

  • в общополезни дейности;
  • в дейности на територията на предприятия без държавно и/или общинско участие:
    • дейности, насочени към подобряване условията на труд и работна среда на територията на собственото им предприятие в сгради и постройки, в които се осъществява трудова дейност и се поддържа целогодишна/постоянна заетост на работните места в предприятието. Тези дейности са допустими за работодатели, които осъществяват основна производствена дейност от промишленото производство и/или от производството на строителна продукция;
    • дейности в основното промишлено производство и производство на строителна продукция, водещи до  повишаване на умения, квалификация и конкурентно-способност на наетите лица на свободния пазар;

 

 

          Работодателите, които могат да кандидатстват с проекти,  са:
  1. Областни управители, общински администрации и общински предприятия
  2. Държавни предприятия и институции, извършващи общополезни дейности
  3. Юридически лица с нестопанска цел
  4. Предприятия без държавно и/или общинско участие

 

 

Краен срок за подаване на проектите 22.11.2013 г.

 

Допълнителна информация за програмата, може да бъде получена

на Интернет адрес: www.az.government.bg

или в ДБТ Берковица

тел./факс: 0953/88371

е-mail: bt502@mbox.contact.bg