Нац. програма по енергиина ефективност

Национална програма по енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Регистър на сдружениятаEE

Регистър за изпълнение на национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Съгласие и образец от подпис

Методически указания

Покана за общи събрание на съсобствениците на етажната собственост

Протокол

Протокол за проведено общо събрание на етажната собственост

Споразумение за създаване на Сдружение на съсобствениците

Заявление за интерес и финансова помощ

Справка за собствениците на самостоятелни обекти

Покана за общо събрание на сдружението на собствениците

Протокол – образец по Приложение 8

РЕГИСТЪР НА СДРУЖЕНИЯТА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ИЗМЕНЕНИ МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ