Актуални Новини

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО – РАЗКРИВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

ProektIMG_0052На 28 декември 2014 година в заседателната зала на ОбА – Берковица се проведе начална пресконференция по проект ”Ново начало-разкриване на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания в Община Берковица” договор № BG051PO001-5.2.12-0069-C0001 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12 ”Разкриване на социални услуги в общността”. Зам.-кметът Радослав Найденов, ръководител на проекта представи основните му параметри. В рамките на настоящия проект Община Берковица е доставчик на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца/младежи с увреждания.

Създават се условия за пълноценен и самостоятелен начин на живот на децата и младежите с увреждания в подходяща и близка до семейната среда. Дава се възможност за подкрепа и достъп до всички социални услуги, разкрити в общността. Услугата е насочена към плавен преход за равнопоставеност на потребителите и успешно социално включване в обществото. Центърът за настаняване от семеен тип , в който ще се настаняват деца и младежи, има капацитет 12+2 деца от 3 до 18 и от 18 до 29 годишна възраст. Основните дейности по проекта са подбор и подготовка на персонала, адаптационни дейности и преместване на децата/младежите. Общата стойност на проекта е 179 044,56 лв. с продължителност 13 месеца.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

IMG_0057IMG_0042

 

IMG_0051