Актуални Новини

НАЧАЛНИКЪТ НА РУ НА МВР – БЕРКОВИЦА СЕ СРЕЩНА С ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

IMG_6882В края на миналата седмица началникът на РУ на МВР-Берковица Гл. инспектор Бисер Йончев се срещна с представители на Обществен съвет към Община Берковица. Тя се организира по инициатива на Обществения съвет и бе продиктувана от социалната необходимост за ограничаване на криминалните престъпления и осигуряване на добър обществен ред в града и селата.

Гл. инспектор Бисер Йончев посочи предприетите от РУ на МВР – Берковица мерки за осигуряване на добър обществен ред и противодействие на престъпността, опазването живота, здравето и имуществото на хората. Създадена е организация на работа в екипи от служители на криминална, охранителна и гранична полиция с цел синхрон на действията, обмен на информация, оптимално изпълнение на полицейската дейност и ефективно противодействие на престъпленията. На въпроса за оптимално полоцейско присъствие около учебните заведения той увери присъстващите, че ще задвижи въпроса. Началникът на полицията апелира гражданството за съдействие за постигане на по-добри резултати като подават сигнали на тел: 112. Дискутирани бяха и въпросите, свързани с гарантиране на полицейско присъствие в отдалечените населени места на общината, по-добрата организация на движението в града, актуализиране на знаковото стопанство, противодействие на рисковите шофьори и разпространението на наркотици. В края на срещата Гл. инспектор Бисер Йончев отново изказа благодарност към кмета на Община Берковица – инж. Милчо Доцов и  към неговия екип за съдействието и помощта, които оказват на полицията при осъществяване на дейността им.