Актуални Новини, Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЖИВОТНОВЪДИ ОТНОСНО ЗАБОЛЯВАНЕТО “Син език”

11122Във връзка с усложнената епизоотична ситуация на територията на страната, касаеща заболяването „Син език” по преживните животни, Министерството на земеделието и храните информира всички животновъди – кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане за кампания 2014 в чиито ферми е констатирана болестта, относно:
1. При загуба/смърт на заявени за подпомагане животни в следствие „Син език”, стопаните е необходимо да уведомят областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие”, не по-късно от 2-ри октомври 2014г.
2. Уведомяването се извършва чрез подаване на Заявление за форсмажор (по образец), не по-късно от 2-ри октомври 2014г., в областната дирекция на Държавен фонд “Земеделие“ – отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (виж контакти в Приложение 1).
3. Към заявлението, се представят и доказателствени документи (протоколи от ветеринарно медицинските власти и екарисажни бележки), удостоверяващи загубата на животни в резултат от заболяването „Син език“.
4. Предвид продължителният период на разпространение на болеста, животновъдите могат да предоставят доказателствени документи за форсмажорни обстоятелства, и еднократно/наведнъж, но не по-късно от 2-ри октомври 2014г.
5. Животните фигуриращи в описаните по-горе документи следва да са идентифицирани, посредством номер на ушна марка.