Актуални Новини, Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СЕКРЕТАР на МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ“

Лого Община Берковица

НА ВНИМАНИЕТО НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАП НА КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

„СЕКРЕТАР на МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ“

Защитата на „Програмата за развитие на МКППМН“ за 3-годишен период ще се проведе на 16.01.2023г. /понеделник/ от 14.00ч. в заседателната зала ет. 1 на Общинска администрация –Берковица.
Спаска Георгиева –Зам. Кмет –Председател на конкурсната комисия