Актуални Новини, Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА!!!

Започна поставянето на специални съдове за разделно събиране на зелени отпадъци в град Берковица. До момента са сложени 62 контейнера в града и училищата. Предстои да бъдат доставени  в селата Замфирово и Бързия.
На контейнерите са поставени стикери с указания за типа на отпадъци, които може да се събира в тях. Предназначени са за събиране само на зелени отпадъци, сред които ТРЕВА, ЛИСТА, ЦВЕТЯ, ХРАСТИ, ДЪРВЕНИ ИЗРЕЗКИ, ОКОСЕНА ТРЕВА, ПЛЕВЕЛИ.
Отпадъци, които са различни от упоменатите, не трябва да се изхвърлят в тези контейнери!!!
Това е поредна инициатива на Община Берковица с цел да не се хвърлят зелени отпадъци в контейнерите за битови такива. Преди години от Община Берковица направи информационна кампания за компостирането и полезните ефекти от него.
Общината е осигурила възможност за извозване на строителни отпадъци, които също не трябва да попадат в контейнерите за битови или сред природата!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА,

С настоящата информация целим да повишим обществената осведоменост и екологично съзнание, както и да провокираме Вашата ангажираност за повече отговорност към опазването на градските места за отдих, зелени площи, паркови зони и др.
Уведомяваме Ви отново за пореден път, че в контейнерите тип „Бобър“ се изхвърлят само битовите отпадъци, в кафявите контейнери само растителни отпадъци.
Ако притежавате отпадъци от ремонтна дейност, НЕ ГИ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ в покрайнините на града или селото.
Намалявайки количеството на отпадъците за депониране ще увеличим възможностите на града ни за развитие на туризма, ще запазим ценни ресурси, ще спестим средства за заплащане на все по-високи такси за отчисления, ще опазим въздуха, водата и почвата от замърсявания, ще подобрим облика на общината ни!