Актуални Новини, Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ, ОБРАБОТВАЩИ ПЛОЩИ ЗАСЕТИ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

Лого Община Берковица

Във връзка с предстоящата усилена сезонна дейност по обработка и прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци Ви информираме, че Дирекция „Инспекция по труда”- Монтана през настоящата 2023 г. ще извършва интензивни проверки за законосъобразно уреждане на трудовите правоотношения с работещите по горе цитираните дейности, лица и спазване на всички изисквания на трудовото законодателство.
С цел улесняване на дейността на земеделските стопани и осигуряване на допълнителни възможности за наемане на работници, бе създадена нова разпоредба в Кодекса на труда (чл. 114а), с която се създава възможност да бъдат наемани работници за един ден с редица облекчения, както за работодателите, така и за работниците.
От началото на 2017 г. е достъпна за външни потребители и системата https://ednodnevni.gli.government.bg/ipsts, която има за цел да облекчи земеделските стопани при администрирането на процеса на наемане на работна ръка по силата на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, т. нар. еднодневни трудови договори. Чрез нея образците на еднодневни трудови договори могат да бъдат регистрирани онлайн по всяко време, включително в извънработното за администрацията.
В сайта на ИА „Главна инспекция по труда”, в рубриката „За работодатели и работещи”, подрубрика „Трудови договори по чл. 114а” може да бъде намерена повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци, както и за ръководство за работа със системата https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401.