Актуални Новини, Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ЗА ИЗБОРИТЕ ЗА СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕ И НАЦ РЕФЕРЕНДУМ

Във връзка с гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението в изборите за общински съветници и кметове и национален референдум на 25.10.2015 г., Ви уведомяваме, че

а) Избирателната секция, определена за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението е с №120200004 и се намира на адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” №4 /Пенсионерският клуб/. Осигурено е достъпно място за паркиране на автомобилите на избирателите с увреждания до посочената сграда. Същата е снабдена с рампа за инвалиди и обозначителни табели.

б) На изброените по-долу телефони могат да се правят заявки за помощ в изборния ден – 25.10.2015 г. от 7,30 часа до 18,15 часа:

0953/89101 – общинска администрация Берковица, пл.„Й.Радичков”№4

0953/88404 – общинска администрация Берковица, пл. „Й.Радичков”№4