Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ !

Работодателите могат да кандидатстват пред АХУ  с предложение за отпускане на средства за покриване на инвестиционни разходи по три компонента:

    1. Компонент 1-за осигуряване на достъп до действащи или разкривани нови работни места за лица с трайни увреждания – 10 000 лева.
    2. Компонент 2 – за приспособяване на работни места и осигуряване на специфични безопасни и здравословни условия на труд за лица с трайни увреждания – до 4 000 лева;

  1. Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания или за преобразуване на работни места на лица с увреждания, съответстващо на характера на тяхното заболяване – до 6 000/10 000 лева.

Срокът за подаване на проектите за конкурса е :17.30 часа на 10.03.2014 г. Подробности на: www.ahu.mlsp.government.bg в Проекти и програми – Работодатели по чл. 25 от ЗИХУ.