Актуални Новини

НА ВНИМАНИЕТО НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ, ЖЕЛАЕЩИ ДА КАНДИДАТСТВАТ С ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМАТА НА ММС „СПОРТ ЗА ДЕЦАТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ”, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ ЗАНИМАНИЯ ЗА ДЕЦА ПРЕЗ 2017 Г.

Министърът на младежта и спорта със Заповед № РД-09-575/03.11.2016 г., утвърди програма на ММС „Спорт за децата в свободното време” за 2017 г.
Основна цел на Програмата е създаване на условия и възможности за практикуване на спорт от деца в свободното им време с оглед подобряване на тяхното здраве, физическа дееспособност и спортно развитие.
Предоставя се възможност на спортните клубове и техните треньори да провеждат безплатни спортни занимания по предпочитан от децата спорт – 2 или 3 пъти седмично, не по-малко от 6 месеца, както и за селекция на талантливи деца.
Информираме Ви, че има промяна в Програмата и в образците на документи за кандидатстване и отчитане.
Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата, е 17.30 ч. на 10 декември 2016 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща.
Образците на документи за кандидатстване и отчитане, са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, програма „Спорт за децата в свободното време” 2017 г.