Обяви

НА ВНИМАНИЕТО НА ФЕРМЕРИТЕ

Инструкция за извършване на дезинсекция на животновъдни обекти и обработка на животните срещу насекоми, провеждани от фермери срещу син език, заразен нодуларен дерматит и други векторно преносими болести

Заповед РД09-219/ 19.04.16 г.

Заразен нодуларен дерматит

Указания за извършване на инсектицидни обработки при ограничаване и ликвидиране на заболяването заразен нодуларен дерматит по говедата