Актуални Новини, Новини

НА ВНИМАНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ, ВЗЕЛИ УЧАСТИЕ В ПОДБОРА ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЗДРАВЕН МЕДИАТОР“, С. ЗАМФИРОВО

Лого Община Берковица

Комисия, назначена със Заповед РД-15-647/15.09.2023 г. за провеждана на подбора за длъжността „Здравен медиатор“, с . Замфирово, уведомява кандидатите допуснати до участие в подбора, за крайния резултат от проведеното  събеседване на 18.09.2023 г.

1.Иво Зарков Петров – 28.8 т.

2.Петко Ивайлов Николов – 25 т.

Комисията предлага на работодателя след представяне на удостоверение за успешно преминато обучение за „Здравен медиатор“, лицето събрало най-много точки при подбора, да заеме съответната длъжност.