Актуални Новини

НА ПРЕДСТОЯЩА СЕСИЯ НА ОБС ЩЕ СЕ ОБСЪЖДА ЦЕНАТА НА ВОДАТА

Във връзка с внесено предложение за промяна цената на водата от Управителя на ВИК Берковица до ДКЕВР с писмо N-17-02-05 от 19.04.2012 г., днес кметът на община Берковица Димитранка Каменова и председателят на ОбС инж. Петър Якимов бяха поканени на публично обсъждане цената на водата и доклад, представен от комисията. На насрочената за 19.07.2012 г. сесия на ОбС Берковица предстои обсъждане на предложената цена и представяне писменото становище по проекта с решение на ДКЕВР.  На срещата кметът и председателят на ОбС са отстоявали позицията, че Общински съвет Берковица, който е принципал на ВИК дружеството е органът, който ще реши промяната цената на водата.

Вашият коментар