Актуални Новини

НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ОБСЪДИХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

IMG_2211На работна среща в Заседателната зала на ОбА-Берковица се обсъдиха резултатите от механизма за обхващане и задържане на децата в училище. На форума присъстваха зам.-кметът г-н Радослав Найденов, гл. експерт „Образование“ към ОбА г-жа Минка Костова, представители на РУО-Монтана, ДСП-Берковица, РУ на МВР – Берковица и членове на екипите. В началото на срещата г-н Найденов подчерта, че трябва да се положат усилия да продължи отговорно да се работи, защото добрите резултати са важни за всички. С постановление на Министерски съвет бе одобрено дейността на екипите да стане постоянна и се регламентираха ангажиментите на всички институции.От изнесената статистика на срещата стана ясно, че трите екипа, които са работили на територията на Община Берковица, са свършили голяма по обем работа. 79 са децата и учениците със статут на неоткрити или в чужбина. До края на месец септември трябва да бъдат обхванати всички, отпаднали през учебната 2017/2018 година.

Проучванията сочат, че най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина, преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище, нежелание или неглижиране от страна на родителите, здравословни проблеми на детето или родителя и др. Увеличават се процесите, както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната.