Актуални Новини

НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ОБСЪДИХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

IMG_2655На 7 ноември 2018 г. на работна среща в Заседателната зала на Общинска администрация се обсъдиха резултатите от механизма за обхващане и задържане на децата в училище. На форума присъстваха Минка Костова , гл. експерт „Образование“ към администрацията, представители на РУО-Монтана, ДСП-Берковица, РУ „Полиция“ и членове на екипите. Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици продължава. С постановление на Министерски съвет бе одобрено дейността на екипите да стане постоянна и се регламентираха ангажиментите на всички институции. От проведена работна среща на екипите на 20 септември 2018 г. бе заложено до края на същия месец да бъдат обхванати всички, отпаднали през учебната 2017/2018 година. На тази среща се обсъдиха резултатите, проблемите и мерките, които ще бъдат набелязани занапред.

Проучванията сочат, че най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина, преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище, нежелание или неглижиране от страна на родителите, здравословни проблеми на детето или родителя и др. Увеличават се процесите, както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната.IMG_2656