Актуални Новини

НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ОБСЪДИХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

На 8 ноември 2019 г. на работна среща в Заседателната зала на Общинска администрация се обсъдиха резултатите от механизма за обхващане и задържане на децата в училище. На форума присъстваха Минка Костова , гл. експерт „Образование“ към администрацията, г-н Веселин Найденов от РУО-Монтана, ДСП-Берковица, отдел „Закрила на детето“ и членове на екипите. Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици продължава.

Г-н Найденов уведоми присъстващите, че предстои сериозна работа, която е свързана и с изменение на постановление 100. По данни на РУО-Монтана за Община Берковица към 15 септември 2019 г. 507 ученици не са обхванати от образователната система, като 339 от тях са в чужбина. Тази информация е с натрупване през годините. За учебната 2019/2020 г. 84 е броят на учениците, които не са записани в образователните институции. Това са предимно деца на 5 и 6 годишна възраст, за които няма данни да са постъпили някъде. 10 от тези деца са над 7 годишна възраст. Веселин Найденов призова образователните институции да си направят проверка на списъците с ученици и ако има отпаднали екипите да извършат обход.

Отчетите за дейността на екипите за обхват и функционирането на Механизма през последните години е важна отправна точка за бъдещите съвместни действия и координацията между институциите.

Проучванията сочат, че най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина, преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище, нежелание или неглижиране от страна на родителите, здравословни проблеми на детето или родителя и др. Увеличават се процесите, както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната.