Актуални Новини

НА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ОБСЪДИХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАЩАНЕ И ЗАДЪРЖАНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ

Кампанията по привличане на учениците в клас започна на 1 септември – с 1100 екипа, в които участваха близо 12 хиляди представители на различни институции – общини, регионални управления по образованието, дирекции „Социално подпомагане“, МВР, медиатори и др. На работна среща в Заседателната зала на ОбА-Берковица се обсъдиха резултатите от механизма за обхващане и задържане на децата в училище. На форума присъстваха зам.-кметът г-н Радослав Найденов, представители на РУО-Монтана, ДСП-Берковица, РУ „Полиция“ и членове на екипите. От изнесената статистика на срещата стана ясно, че трите екипа, които са работили на територията на Община Берковица са обходили 571  деца. От тях 423 са в чужбина, 71 деца не са открити на адреси т.е няма никаква информация за тях, 39 са записани 26 от установените като незаписани деца са подлежащи на записване, а 9 от случаите са дадени на прокуратурата. Към момента на отчетените резултати се оказва, че е малък % на откритите деца.

Работата на екипите по задържане в образователната система на деца и ученици ще продължи и занапред. Това обяви вицепремиерът Томислав Дончев на заседание на Координационното звено в Министерството на образованието и науката (МОН). Предстои публикуването за обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет, с което дейността на екипите ще стане постоянна и ще се регламентират ангажиментите на всички институции.

По думите на министър Красимир Вълчев най-честите причини за повторното отпадане на децата и ученици са заминаване в чужбина (35%), преместване на семейството на друг адрес без детето да е било отписано или записано в друга детска градина или училище (18%), нежелание или неглижиране от страна на родителите (18%), здравословни проблеми на детето или родителя (8%) и др. Увеличават се процесите,  както на вътрешна мобилност, така и на миграция извън страната.