Актуални Новини

НЕВЕНА ГРИГОРОВА ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ УПРАВИТЕЛ НА “ОБЩИНСКИ ПАЗАР 99“ ЕООД – БЕРКОВИЦА

На заседание на ОбС-Берковица на 28 октомври 2016 г. бе утвърдено решение на комисия за избор на кандидат за Управител на  ”Общински пазар 99” ЕООД, гр.Берковица. С протокол  от 10.10.2016 година на комисията, назначена със Заповед № РД-15-481/09.09.2016 год. класира и определи  Невена Тодорова Григорова за спечелила конкурса за избор на Управител на  „Общински пазар 99” ЕООД, гр.Берковица.

Общински съвет-Берковица на основание чл.22 ал.16 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и за упражняване на правата на  собственост на общината в търговски дружества, утвърди Невена Тодорова Григорова за  Управител на общинско дружество “Общински пазар 99” ЕООД гр. Берковица.  От днес, 5 декември г-жа Григорова встъпи в длъжност управител на дружеството. Кметът на Община Берковица инж. Милчо Доцов днес лично представи Невена Григорова на колектива на  ”Общински пазар 99” ЕООД, гр.Берковица.

Тя е завършила висше образование, специалност „зооинженерство“. Работила е в Ликвидационен съвет при заличено ТКЗС-Берковица, след това в Общинска служба „Земеделие и гори“ и във фирма Виад Инженеринг, занимавайки се с арендуване на земеделска земя в Община Берковица.

В разговор Невена Григорова сподели, че работата и ще е в насока изкарване на разумна печалба от дружеството и добро отношение към търговците и привличане на такива, както и разговори със земеделски производители. Много е важно, допълни тя, да се направи равносметка след приключването на финансовата година за дружеството.

В бизнес програмата на новия управител за периода 2017-2019 година са заложени:

Ключови фактори за успеха

–           Подобряване надеждността и сигурността на услугите.

–           Засилване партньорството  с  Община Берковица.

–           Създаване на благоприятни условия за привличане на наематели.

 

Целта на дружеството е  да  предлага качествени услуги – съвременни помещения, облагородени райони, добро отношение към клиентите. По този начин чрез създаване на добри търговски условия, допринася за развитието на малкия и среден бизнес в Община Берковица.

Основните стратегически цели на „Общински пазар 99” ЕООД гр. Берковица за периода 2017 – 2019 година са:

  1. Да се развива независимо от финансова и икономическа криза.
  2. Увеличаване на общата конкурентоспособност чрез водене на гъвкава политика.
  3. Да се подобряват условията на работа.
  4. Да се води активна инвестиционна политика.
  5. Да се следи икономическата среда при отдаване на обекти под наем.
  6. Да осигури реда, организацията на работа и обслужването на потребителите.
  7. Да се осигурят равноправни условия за извършване на търговска дейност.
  8. Да си сътрудничи с Общинска администрация Берковица, относно кандидатстване по проекти и програми за финансиране на строителни дейности, свързани с външния вид на търговските обекти.
  9. Да участва в различни общински мероприятия и празници.
  10. Да организира Коледни и Великденски базари.

За поддържане на общинския пазар в гр. Берковица като устойчива и непрекъснато развиваща се система приходите от наемателите трябва да покриват изцяло разходите за дейността и да осигуряват възможността системата като цяло да формира разумна печалба, осигуряваща възможността за инвестиции, с които ще се поддържа и повиши качеството на услугата. За целта е необходимо постоянно да се осъществяват контакти със земеделски производители и да се сключват договори с клиенти, които дългосрочно ще ползват дадено търговско място. За подобряване финансовото състояние на дружеството ще бъде необходимо търсене на нови клиенти и наематели с цел постоянна заетост на всички обекти.

Дружеството трябва да работи в сътрудничество с Община Берковица и в партньорство с наемателите  за обновяване  външния вид на павилионите.

Необходимо е добро познаване на видовете извършвана търговия и поддържането и в състояние да отговори на търсенето на клиентите.

Независимо от трудностите пазара трябва да продължи дейността си, за да се даде възможност гражданите да се снабдяват с екологично чисти и пресни плодове, зеленчуци, както и с промишлени стоки.