Актуални Новини

НЕКОРЕКТНИ ДЛЪЖНИЦИ КЪМ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА КЪМ 06.01.2017 г.

 

НАИМЕНОВАНИЕ ЕИК ГЛАВНИЦА ЛИХВА ОБЩО
1 КАСТЕЛ 821172751 162704.40 73602.12 236306.52
2 МРАМОР – БЕРКСТОН 821178989 157979.07 61049.83 219028.90
3 ВИДИРА-ПЕТЪР ПЕТРОВ 020679199 118406.78 56651.10 175057.88
4 АРКОС-МЕТАЛ-БЕРКОВИЦА-ПС 821167487 36829.30 11474.53 48303.83
5 БУЛКО КОМЕРС 130452254 37456.45 4462.93 41919.38
6 НАФТИМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АД 131389020 26 393.40 7158.00 33551.40
7 МОТО СВЯТ 2006 ЕООД 106617881 17973.94 12327.81 30301.75
8 ХИМПРО 815121414 14779.05 14125.92 28904.97
9 ЕВРО ТРАНС 106532790 17550.00 5966.94 23516.94
10 УЧЕБНО КОНСЛУТАНТСКИ КОМПЛЕКС 111510322 16743.84 3319.34 20063.18
11 ВИЛИЯМС 2 111582542 13144.00 5110.28 18254.28
12 САВАПЕ 201932970 16099.10 1700.37 17799.47
13 ЗДРАВЧЕНИЦА ИНВЕСТ 111028176 9468.19 7737.49 17205.68
14 АПЕКС ПУЛ 201149515 12738.52 3665.33 16403.85
15 ЖОТО 111591178 10609.96 4024.75 14634.71
16 ФОРИ ЕООД 175227098 11307.57 3192.29 14499.86
17 ВИП КОНСУЛТ 111543297 9899.32 4222.32 14121.64
18 КОМПЛАСТ ЕАД 111001663 5207.57 8021.79 13229.36
19 СУСИН ТТ 111547228 9900.66 3185.02 13085.68
20 АУТОЕКС 111002007 9028.90 3306.88 12335.78
21 “ФАТУМ 2001” 111538371 9367.32 2338.05 11705.37
22 БЕРТЕКС 111009642 8641.06 2862.42 11503.48
23 ЕТ МАРИЯ ПЕТРОВА 111569819 8130.25 2165.93 10296.18
24 ДАМС ПРОЕКТ 111546051 7919.46 2074.97 9994.43
25 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПРАВОИМАЩИТЕ ЗАЛИЧЕНО ТКЗС 111556210 7189.95 2087.53 9277.48
26 МТЖ ИНВЕСТ 131401394 6467.27 2599.81 9067.08
27 ДАНОВИ И СИЕ 821147367 6068.26 2726.79 8795.05
28 ДАМС 111590699 7007.40 1604.53 8611.93
29 ЕТ БАБА – КРЕСА ПЕТРОВА 111573155 5626.25 2446.99 8073.24
30 КАДИЕВ И КАДИЕВ 204130655 7665.77 67.67 7733.44
31 ДАС – ДИМИТЪР БЕНДОВ 111040278 5690.45 1918.1 7608.55
32 КООПЕРАЦИЯ “ХИМЕТА” 000300656 6325.49 1187.41 7512.90
33 БЕРТЕКС ИНВЕСТ 111043363 4552.19 1720.16 6272.35
34 КОМ – АВТОТРАНСПОРТ 111000974 5245.21 1017.49 6262.70
35 МЕГАСТРОЙ ЕООД 111004403 3098.74 3103.04 6201.78
36 ГАРД 111542964 5193.01 993.85 6186.86
37 А Б Е К С 111573778 4670.82 1312.82 5983.64
38 ТРУД 821171489 2839.24 3085.37 5924.61
39 ВИЯД ИНЖЕНЕРИНГ ООД 123540160 4929.92 726.41 5656.33
40 ЮЛПЛАСТ 821157386 2943.06 2453.92 5396.98
41 ДЕЛТА КОРЕКТ 111559561 3642.00 1692.07 5334.07
42 МЛАДСТРОЙ ЕООД 131113972 4062.29 1100.23 5162.52
43 МАСТЕРС 111552453 3985.02 1134.04 5119.06
44 МОНТАНА-АД 831170962 4589.88 106.08 4695.96
45 СОЛАР ИНДЪСТРИС 200955496 3652.12 994.34 4646.46
46 ГАРАНТПРОЕКТСТРОЙ 111513521 4349.94 287.57 4637.51
47 БУДАУ БЪЛГАРИЯ 821106790 2707.90 1814.06 4521.96
48 БИЖУТЕРИЯ И СУВЕНИРИ 000300649 3450.98 1038.67 4489.65
49 ДРОГА – 1 111519459 2237.61 1952.46 4190.07
50 ДИАМАНТ – АТАНАСОВИ И СИЕ 821107821 2246.55 1805.76 4052.31
ОБЩО: 868715.43 344723.58 1 213 439.01