Актуални Новини

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ РАСТИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ В КОНТЕЙНЕРИТЕ!!!

Уважаеми жители на Община Берковица,

Не изхвърляйте растителни отпадъци в контейнерите и кофите за смет, а ги поставяйте до тях! Същите ще бъдат събрани и извозени на определените за това места от служителите на ОМ “КД“ – Берковица, както е обявено в графика  за пролетно почистване за периода от 03/04-26/05-2017 г.

При нарушения ще се налагат санкции съгласно Наредбата за управление на отпадъци на територията на Община Берковица и във връзка със зачестили сигнали за подобни случаи. Чл. 8 от Наредбата гласи: На територията на Община Берковица е забранено:

  1. Изхвърлянето на отпадъци извън предназначените за целта съдове и места.
  2. Изхвърлянето в съдовете отпадъци с потенциално, висок екологичен и здравен риск и отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. /медицински, едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др./.
  3. Изхвърлянето в съдовете за битови отпадъци, на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и животновъдството. При нарушение на общинската Наредба за управление на отпадъците глобата за физически лица е от 10 до 500 лева. При повторно нарушение се налага глоба в двоен размер. За еднолични търговци и юридически лица се налага глоба в размер до 1000 лв.

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ЗЕЛЕНИТЕ,  СТРОИТЕЛНИТЕ И ЕДРОГАБАРИТНИТЕ ОТПАДАЦИ СЛЕД ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ И И/ИЛИ ПОЧИСТВАНЕ В ДОМА НИ?

От 01.11.2016 г. Община Берковица въвежда нова услуга за гражданите на гр. Берковица за изнасяне на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности в домовете.

ЛЕСНО И УДОБНО в 5 стъпки!!!

Какво трябва да направим?

  1. Всеки гражданин на гр. Берковица /с изключение на живущите в съставните селища/, който желае да се освободи от строителни и едрогабаритни отпадъци е необходимо да подаде заявка за извозване на тел.0953/88374 или в администрацията: ул. „А. Страшимиров“ № 2 /третия етаж на пожарната/;
  2. Строителните отпадъци трябва да бъдат поставени в чували, а едрогабаритните отпадъци – приведени във вид, удобен за товарене;
  3. Количеството на отпадъка не трябва да надвишава 2,5 куб.м. -30лв. за един курс. Не се допуска смесването на различните видове отпадъци;
  4. В деня и часа на извозването отпадъците трябва да бъдат изнесени от дворното място на тротоара. Извозването се осъществява в интервала: от 07:30 до 16:00 ч. за дните от понеделник до петък /включително/.
  5. Общинско мероприятие „Комунални дейности“ като изпълнител на заявката проверява адрес, естество на отпадъците, вид, в който са подготвени за извозване и уточнява сумата за заплащане.

 

ЗАБРАНЕНО Е ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ В И ДО КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ!

ПРИ НЕСПАЗВАНЕ НА ТЕЗИ ИЗИСКВАНЯ, ОТПАДАЦИТЕ НЯМА ДА БЪДАТ ИЗВОЗЕНИ И ОТГОВОРНОСТТА ЗА ТЯХНОТО ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НОСИ СТОПАНИНЪТ.

 

НАРУШИТЕЛИТЕ СЕ НАКАЗВАТ С ГЛОБА ДО 5000 ЛЕВА!