Актуални Новини

НОВА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА НА УЛИЦА „ПЪРВИ МАЙ“

IMG_3255Нова асфалтова настилка е положена на улица „Първи май“ в Берковица. Дейностите, които са извършени, са за цялостното й благоустрояване, предвид лошото досегашно състояние на улицата. Освен положения нов асфалт са повдигнати дъждоприемните шахти и са направени канализационни шахти и дъждоприемна решетка на кръстовището на улиците „Първи май“ и „Лале“. Фирмата изпълнител е „Инфракънстракшън“ ЕАД, гр. София. Стойността на ремонтните дейности е в размер на 200 000 лева с ДДС, отпуснати с Постановление на Министерски съвет 165 от 07.08.2018 г. за частично финансиране на проект „Ремонт и асфалтиране на ул. „Първи май“  в IMG_3253гр. Берковица, община Берковица“.

За 2018 г. приключиха рехабилитацията на Промишлената зона – 19 500 лв., основен ремонт на ул. „Николаевска“ – 12 500 лв., ремонт на площадно пространство бл. 1 и 2 ж.к Заряница – 5000 лв., рехабилитация алеи Гробищен парк – 33 750 лв., рехабилитация площад с. Замфирово – 6 000 лв., ремонт на тротоари по програма 50/50 – 20 000 лв. Обектите в процес на изпълнение са: рехабилитация улични платна и тротоари на ул. „Здравец“ и ул. „Тузлата“ – 301 230 лв., ремонт и изкърпване на Общинска пътна мрежа  – 144 000 лв. Предстои стартирането на изграждане на канализация по ул. „Кирил и Методий“ , гр. Берковица  – II етап  – 260 000 лв., рехабилитация водопроводна мрежа ул. „Екзарх Йосиф“ , гр. Берковица  – 10 110 лв., рехабилитация водопроводна мрежа ул. „Щърковица, гр. Берковица – 7 000 лв., рехабилитация и преасфалтиране на 15 бр. улици в гр. Берковица и 5 бр. в селата Бързия, Замфирово и Боровци – 600 000 лв. Обектите, които имат избран изпълнител, но несключени договори, поради обжалване на процедурата в КЗК са:

– Рехабилитация Общинска пътна мрежа път х. „Ком“, път с. Бързия – с. Ягодово, път с. Слатина – граница Община Вършец, път „Котеновско шосе“, път с. Гаганица – с. Черешовица, път – разклон с. Замфирово, с. Боровци – шосе с. Гаганица  – 6 000 000 лв.

– Рехабилитация и реконструкция улици и тротоари – ул. „Тимок“,  ул.“Заряница“, ул. „Даме Груев“, ул. „Мусала“, ул. „ Райко Даскалов“, ул. „Кестенарска“ в гр. Берковица и улици „Артец“ и „Ком“ с. Бързия – 1 700 000 лв.