Актуални Новини

НОВА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА НА УЛ. „СИНЧЕЦ“

IMG_5109Приключиха дейностите по проект „Изграждане на детска площадка на ул. „Синчец“, гр. Берковица, находяща в ПИ 03928.512.626 по плана на гр. Берковица“ в изпълнение на Договор №12897 от 31.05.2019 г., сключен между Община Берковица и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, в размер на 9 997,56 лева с включен ДДС.

Проектът се изпълни с цел надграждане на вече изградения кът, чрез поставяне на съвременна детска площадка с комбинирано съоръжение.

Обособената зона за отдих и игра ще позволи на живущите в квартала, родителите и децата да прекарват свободното си време сред природата.

Проектът е част от Националната кампания „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2019 г.“ на МОСВ И ПУДООС.

С новоизградената детска площадка Община Берковица връща спокойствието на родителите, живеещи на ул. „Синчец“, които с молба от 18.05.2018 г. поискаха направа на площадката за игра и озеленяване.