Актуални Новини, Новини

УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ „ПОЧИСТВАНЕ И ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ПАРК В С. ГАГАНИЦА, ОБЩИНА БЕРКОВИЦА“

Облагородяване на парк в с. Гаганица

Проектът на Община Берковица „Почистване и облагородяване на парк в с. Гаганица, община Берковица“, одобрен от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) в рамките на националната кампания „Чиста околна среда – 2022“ на тема „Обичам природата – и аз участвам”, е реализиран успешно. Проектът е на стойност 14 999 лв. и е насочен към подобряване на жизнената среда в село Гаганица, чрез почистване и облагородяване на запустелия парк и създаване на едно приятно място за отдих и почивка. Реализираните дейности по проекта включват почистване и облагородяване на терена, засаждане на многогодишни цветя, декоративни дървесни видове и храсти, изграждане на зона за отдих, оградена с мрежа, поставяне на пейки и кошчета за отпадъци в обособената зона за отдих, монтиране на комбинирано детско съоръжение.

Община Берковица апелира към опазване на детската площадка и строго осъжда вандалски прояви.

Нека с общи усилия да съхраним изграденото!