Актуални Новини

НОВА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „НАДЗОР И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ“ ВЪВ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“

Академичната общност и Ръководството на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София отчете необходимостта от подготовката на хидроспециалисти у нас след публикуването на решението на Министерския съвет и промяната в Закона за водите. Отчетен бе големият недостиг от такива кадри и критичният срок за тяхното назначаване.

Така във ВТУ „Тодор Каблешков“ бе организирано обучение по специалност „Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения“ в рамките на нашата акредитация по научното направление „Архитектура, строителство и геодезия“.

ПИСМО  с подробна информация за магистърската програма