Актуални Новини

НОВА ОПЕРАЦИОННА ЛАМПА ЗАКУПИ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА БОЛНИЦАТА

IMG_3369Болницата в Берковица се сдоби с нова операционна лампа за нуждите на Хирургично и Акушеро-гинекологично отделение. Оборудването е на стойност 12 996 лв. с ДДС, закупено с целеви средства на общината. Операционната лампа вече е монтирана и работи. Фирмата доставчик е „Глобалмед С“ ЕООД, гр. София.

Ще припомним, че с оглед политиката за осигуряване на подкрепа на младите хора в Община Берковица и задоволяване потребностите от кадри в областта на здравеопазването, кметът инж. Милчо Доцов ще даде стипендии за обучението на 2-ма студенти по медицина.

Миналата година Община Берковица закупи съвременен стационарен цифров ехокардиограф за Медицински център-1 и рентгенова тръба за болницата.

Ехокардиографът разполага с пълни възможности за диагностика, измервания и калкулации за ехокардиография и ехография на венозни и артериални съдове, екстракраниални и транскраниални изследвания, малки части като щитовидна жлеза и др. С модерната апаратура се подобрява качеството на изследванията и се облекчава работата на специалистите.

Реновирана рентгенова тръба на КАТ (компютърен аксиален томограф) бе закупена за 34 536, 00 лева с капиталови средства по искане на болницата, с докладна от кмета на Общината – инж. Милчо Доцов и Решение на Общински съвет-Берковица.

Благодарение на добрата координация между общината и болницата на пациентите в „МБАЛ” ЕООД – гр. Берковица се извършва адекватна диагностика и лечение.