Актуални Новини

НОВА ПРИДОБИВКА ЗА ПЪРВО ОУ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”

Новата 2014 година донесе нова придобивка за учениците и учителите от І ОУ „Н. Й. Вапцаров” – обновен и превърнат в многофункционална зала столова, с модулна сцена за учебни тържества, изяви, празници и представления. Част от финансирането е по проект УСПЕХ. Благодарение на умелото и амбициозно ръководство на Директор Катя Василева, на всеотдайната работа на помощник – директор Т. Милчова и всички учители, училището ни става все по – желана и привлекателна територия за учениците.

Сцената бе открита с общоучилищно тържество „Празнуваме заедно Нова година и Василица” по проект „Различни, но заедно можем повече”, финансиран от ЦОИДУЕМ към МОН и ЦМЕДТ „Амалипе” по програма „Всеки ученик може да бъде отличник”. Прекрасно, забавно, пъстро и емоционално завършване на І учебен срок и весело начало на зимната ваканция.