Актуални Новини

НОВА СТАЯ ЗА ОТДИХ В ПЪРВО ОУ “НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ”

Ръководството на І ОУ „Н. Й. Вапцаров” организира официално откриване на новата придобивка за малчуганите от І и ІІ клас и техните учители – стая за отдих и дейности по интереси по време на целодневното обучение. Финансирането е по проект на училището ни “Всичко мога да узная, като уча и играя” към Национална програма на МОН в подкрепа на целодневно обучение. Госпожа Анелия Якимова уважи с присъствието си тържеството.

 Стаята е модерно мебелирана и снабдена с необходимите консумативи и материали, разнообразни образователни и занимателни игри, книги, учебни и спортни пособия. Целта е да се  подпомогне провеждането на съвременно качествено обучение на малките ученици в условията на интерактивна образователна среда.