Актуални Новини, Новини

НОВО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ – БЕРКОВИЦА

Общинска администрация – Берковица уведомява, че от 16.03.2020 г.  Детската млечна кухня в Берковица е с ново работно време и ще предлага услуги всеки работен ден във времето от 11.30 до 12.30 часа.

Промяната на работното време е за удобство на гражданите и е съобразено с нормативните изисквания за предоставяне на горепосочената услуга за деца на възраст от 10 месеца до 3 години.