Актуални Новини

НОВО РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕТЕ ВЛИЗА В СИЛА ОТ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Ново разписание на влаковете ще влезе в сила от 13 декември 2015 г. с период на действие до 10 декември 2016 г. Старото и проекта за новото са, както следва:

ТРЪГВАЩИ:

старо                               –                                                ново

5:50 часа                        –                                             5:50 часа

11:55 часа                     –                                            11:00 часа

18:20 часа                     –                                            18:20 часа

21:20 часа                      –                                            20:32 часа

ПРИСТИГАЩИ:

Старо                                  –                                              ново

10:28 часа                         –                                          10:42 часа

18:09 часа                          –                                         14:17 часа

20:23 часа                          –                                          20:20 часа

––––––                            –                                        22:23 часа