Актуални Новини

НОВ АВТОМОБИЛ ЗА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ – БЕРКОВИЦА

На 17 декември 2013 г. на Домашен социален патронаж – Берковица бе предоставен нов автомобил- ван за нуждите на социалното заведение. Доставката на превозното средство е на база подписания на 3 септември 2013 г. първи договор на Община Берковица – Договор № 46/3/3210253/03.09.2013 г., тристранно с  „МИГ-Берковица и Годеч“ и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция по проект „Подобряване качеството на социалните услуги в „Домашен социален патронаж“, предоставяни на хората в неравностойно положение в Община Берковица“. Той е по Ос 3, Мярка 321 „Основни услуги на населението в селските райони“ с входящ номер ЗП321-001, подаден на 14.11.2012 г.  Общата стойност на договора е 44 035,00 лева /без ДДС/.