Актуални Новини

НОВ АВТОМОБИЛ ПОЛУЧИ ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА НУЖДИТЕ НА НОВООТКРИТИЯ СЕМЕЙНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР

IMG_4341Днес в Община Берковица бе доставен от Уницеф новият автомобил „ Дачия“ за нуждите на новооткрития Семейно-консултативен център в кв. Раковица. СКЦ е интегрирана социална услуга. Решението на Общински съвет – Берковица за разкриването му е взето на 22 май 2015 г., при което е уточнено местоположението на услугата в подходящи помещения – общинска собственост, в случая в кв. Раковица. В края на миналата година кметът на Община Берковица подписа споразумение за финансиране между Детския фонд на ООН (Уницеф) и община Берковица. Стойността на проекта е 171 512 лева. Партньор е Община Вършец. 9 ще бъдат наетите лица по проекта, ремонтирано е помещението, а доставката на автомобила и офис обзавеждането е от УНИЦЕФ.

Общата цел на проекта е да стимулира промяната в живота на най-уязвимите общности и семейства и благосъстоянието на децата чрез превенция на неглижирането и отделянето на децата от семействата, подкрепа за подобряване на грижите за децата и на условията, в които живеят те, социално включване на най-уязвимите групи и общности със специален фокус върху семейства с деца в риск и млади хора. По конкретно целите на услугите предвиждат:

– Повишаване на родителските умения с цел подобряване на грижите за децата в семействата, намаляване случаите на отделяне на деца от семейството и изоставяне в институции или друга формална грижа чрез мерки за превенция;

– Създаване на условия за стимулиране на ранното детско развитие чрез високо рискови уязвими общности в целевите общини;

– Намаляване на случаите на детски бракове и ранни раждания чрез мерки за превенция;

– Подпомагане и насърчаване на достъпа до предучилищно и училищно образование;

– Превенция на рисково поведение при уязвими групи подрастващи;

– Подкрепа за социално включване и достъп до възможности за житейска реализация на младите хора от уязвимите общности.