Актуални Новини, Новини

УТВЪРДЕН Е НОВ ОБРАЗЕЦ НА БЛАНКА НА ФИШ ЗА НАЛАГАНЕ НА ГЛОБИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

Министърът на вътрешните работи утвърди нов образец на бланка на фиш за налагане на глоби за нарушения по Закона за движение по пътищата, за които не е предвидено наказание отнемане на право на управление на МПС или отнемане на контролни точки.

Утвърждаването на новия образец е продиктувано от някои случаи на обжалвания на такива фишове на основание нормативно несъответствие.

Препоръчва се използването на новата бланка на фиш за случаите, в които законът предвижда контрол на движението от страна на общинските служби.

Заповед МВР