Актуални Новини

НОВ СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ОТ І ОУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

Първо основно училище „Н. Й. Вапцаров” спечели проект „Различни, но заедно можем повече” на стойност 15 000 лева, финансиран от Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН, за периода 01.10.2013 – 31.09.2014 година. Стремежът на училището е утвърждаване на разнообразни форми на интеркултурно образование, с цел развитие на интеркултурна компетентност, междуетническа толерантност, приятелство и взаимопомощ между децата и недопускане ранното отпадане от училище. Повишаване квалификацията на учителите за работа в мултиетническа класна стая и по- голяма подкрепа от страна на родителите.