Актуални Новини

НОВ СЪВЕТНИК ВЛЕЗЕ В ОБС – БЕРКОВИЦА

Нов  общински съветник  положи  клетва в началото на сесията  на Общински съвет – Берковица. Анжела Христова от листата на КП „Коалиция за България“  с решение 276-ПВР/МИ на ОИК-Берковица  от 10 февруари 2014 г. влиза в местния парламент на мястото на д-р Илиян Тимчев , който  стана народен представител, обявен с решение 2910-НС от 3 февруари 2014 г.  на ЦИК. В началото на заседанието председателят инж. Иванов внесе две извънредни докладни и представи на вниманието на съветниците  Декларация, която те приеха и подписаха. С нея се настоява община Берковица да бъде включена в националната инвестиционна програма. На заседанието присъстваха 21 общински съветника. Сред документите, които са приети от местния парламент са: докладна, относно допълване решението за приемане на Бюджет 2014 година, приемане на Културен и спортен календар на Община Берковица за 2014 година, приемане на Програма за развитие на туризма в община Берковица за 2014 година и питания, предложения и становища по обществено значими въпроси. Съветниците делово обсъдиха и приеха внесените за заседанието докладни. Подробности от сесията  след обработка на материалите.