Актуални Новини

НОМИНАЦИИ ЗА „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД БЕРКОВИЦА И ОБЩИНАТА“ И НАГРАДАТА НА ОБС – ПОЧЕТЕН ЗНАК „ЗА ГРАЖДАНСКИ ПРИНОС“

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  БЕРКОВИЦА

На основание Наредбата за символиката и отличията на Община Берковица, се приканват всички съветници, НПО, обществени комисии и творчески съюзи да представят писмено своите предложения за “Почетен гражданин на град Берковица и Общината” и за наградата на Общински съвет – почетен знак “За граждански принос”. Номинациите да се представят на   Председателя на Общински съвет – Берковица до 28.08.2013 г. Предложенията ще бъдат разгледани от комисия по символика на 29.08.2013 г.

 Председател ОбС – Берковица

Инж. Юлиян Иванов