Актуални Новини

НЧ „ИВАН ВАЗОВ-1872“ – БЕРКОВИЦА ОТЧЕТЕ СВОЯТА ДЕЙНОСТ

IMG_8714Годишно отчетно събрание на НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица се проведе в ДЦ „Камбанка“. В отчета за дейността на културната институция през 2016/2017 година неговият председател г-жа Надя Тимчева очерта основните моменти в библиотечната дейност и в културно-просветната дейност на читалищната библиотека. Библиотечният й фонд е 70 306 тома литература, а читателите над 2 300. Основна задача на ръководството е обогатяване на библиотечния фод и привличане на нови читатели. В отчета председателят на читалищното настоятелство подробно анализира твърде богатата и разнообразна дейност на ОШИ „Проф. Петко Наумов“, съставите и клубовете към читалището. Много добри думи бяха казани за Младежки духов оркестър – Берковица с ръководител Иван Павлов, който получи годишната награда на кмета за изключителен принос в културния живот на Община Берковица и създаването на оркестъра. Изключителни благодарности получи и Берковската духова музика с ръководител Росен Георгиев за организацията и провеждането на първия фестивал на духовите музики в Берковица. Г-жа Тимчева лично благодари на всеки клуб и състав към читалището. В отчета бе цитирано, че за периода са проведени самостоятелни или съвместно с Община Берковица множество културни прояви, чествания, фестивали и др. На берковска сцена са гостували и много театри, състави и изпълнители.  Повод за гордост са многото награди, медали и призове на съставите и клубовете, отбелязаните годишнини, както и създадения  мажоретен състав и разбира се и малките сладурани от модерен балет „Адреналин“.

Председателят на читалищното настоятелство акцентира и на спечелените  проекти, които предстои да стартират в институцията. Единият е за енергийна ефективност на стойност 1 468 065,26 лв. За другия проект по подмярка 7.2  на ПРСР, който е за закупуване на оборудване и обзавеждане на читалището, е предоставен и последния документ, изискаван от  настоятелството и предстои подписване на договора. Той е на стойност 391 159,35 лв.

В заключение  г-жа Надя Тимчева сподели, че екипът на читалището получава отлична оценка и от кмета на Община Берковица инж. Милчо Доцов, като прочете благодарственото му писмо. „Екипът на читалището винаги успява да бъде паралелно във всичко“ с гордост заяви г-жа Тимчева. Тя благодари на всички, работещи в читалището, стъпили на респектиращите 145 години от неговото съществуване и допълни, че ще посрещнат 2018 година с новите предизвикателства. „Ще даваме най-доброто, на което сме способни“, бяха финалните й думи.

Към благодарностите и поздравленията се присъедини и зам.-кметът г-н Радослав Найденов, който бе официален гост на събитието, но също и член на общото събрание.

„Благодаря от сърце на всички, чисто човешки. Ние с вас имаме добро партньорство и взаимно се допълваме, защото сме преди всичко приятели“ – каза г-н Найденов.

Общото събрание прие отчета на НЧ „Иван Вазов-1872“ – Берковица, както и  двама нови членове.