Актуални Новини

НЧ „РАЗВИТИЕ-1927“-БОРОВЦИ СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Народно читалище „Развитие-1927”, с.Боровци спечели проект към Министерството на културата по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информация” за закупуване на нови книги на стойност 1683 лева.
Секретарят на читалището сподели, че  трудът, положен за изготвяне на проекта, е бил свързан с доста усилия. Заедно с библиотекарят те са описали желаните книги по жанрове, издателства и най-вече предпочитания, декларирани от  читателите във времето.От читалището са радостни, че са сред одобрените. Обновяването на библиотечния  фонд  с нова литература ще бъде предпоставка да има повече читатели.