Актуални Новини

НЯМА ПОВИШАВАНЕ НА ВОДНОТО НИВО В ЯЗОВИРИТЕ И РЕКИТЕ В ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

logo-berkovitsaВ Община Берковица язовирите „Мишковец“ и „Валога“ преливат през преливниците. На този етап няма опасност от преливането им и разлив на реките, което да застрашава населението на общината. Въпреки спокойната обстановка е създадена организация за денонощно наблюдение на водните нива на рeките и язовирите.