Актуални Новини

ОБЗОР НА ПОЖАРИТЕ ПРЕЗ ОТОПЛИТЕЛНИЯ СЕЗОН

През отоплителния сезон 2012-2013 г. в общините Берковица и Вършец възникнаха общо осем пожара, причинени от отоплителни уреди и съоръжения. Три от тях са възникнали в коминните тела на отоплителните уреди, два са предизвикани от печка на твърдо гориво, един от електрически  уред и два от неспазване на правилата и мерките за пожарна безопасност. Няма загинали граждани, a двама са пострадали вследствие на възникналите пожари. Нанесени са и материални щети на потърпевшите, като вследствие на пожарите най-често сградният фонд става негоден за живеене. Основна причина за този род пожари е оставянето на отоплителни и нагревателни уреди без надзор, както и не спазването на мерките за пожарна безопасност при експлоатацията на такива съоръжения и небрежност.

            Използването на отоплителни уреди през есенно-зимните месеци е наложително поради ниските температури през този период. Но това трябва да става единствено при спазването на правилата за безопасна експлоатация на отоплителните уреди и съоръжения, каквито са например:

–          Всички неизправности в отоплителните и електронагревателни уреди се отстраняват незабавно, а ако това е невъзможно, уредите се спират от експлоатация!

–          Не се оставят без наблюдение включени отоплителни и електронагревателни уреди!

–          Преди началото на отоплителния сезон трябва да се обърне внимание на почистването на комина и кюнците от натрупани сажди!

–          При възникване на пожар, или изтичане на газ, незабавно трябва да бъде напуснато помещението, затворена вратата след Вас и да се обадите на тел. 112!

–          Не дръжте горими и лесно запалими материали в близост до отоплителните уреди.

–          Периодично да се извършва почистване и профилактика на отоплителните уреди.

            Ръководството на РСПБЗН-Берковица Ви приканва да спазвате мерките за пожарна безопасност през отоплителният сезон.

 

25.03.2013г.

гр.Берковица                                     От Ръководството на РСПБЗН-Берковица

Вашият коментар