Актуални Новини

“ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!”

За поредна година МОСВ и ПУДООС  обявяват конкурс „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2013г.“ с мото „Обичам природата – и аз участвам“. Обявата е публикувана  на страницата на МОСВ www.moew.government.bg. Краен срок за подаване на документите е 18.02.2013г. Подават се Заявления в свободна форма като се следва последователността по съдържанието на проекта, указана в поканите за кандидатстване за съответните групи бенефициенти.

Вашият коментар