Актуални Новини, Община Берковица

ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА КВАРТАЛИ В БЕРКОВИЦА

Във връзка с проведения конкурс за „Чист и приветлив квартал” , община Берковица залеси  кварталите „Заряница”, „Стара планина” и „Изгрев”  с широколистни, иглолистни дръвчета, храсти и цветя.Това е заложено в програмата за развитие на туризма на Общинта. На 4 септември 2012 г. на основание Заповед на Кмета N РД – 15 – 397 /25.07.12 г./  4-членна комисия извърши оглед на населените места в Община Берковица, с цел изпълнение на критериите по обявения конкурс „Чист и приветлив квартал” и бе направено следното класиране: 1-во място за ж.к „Заряница”, 2-ро място за ж.к „Изгрев” и 3-то място за ж.к „Стара планина”. За призовите три места бяха определени предметни награди за облагородяване на кварталите. Добрата практика на общинското ръководсто за залесяване, облагородяване на градската среда в  Берковица ще продължи. От общинското ръководство апелират всики граждани да бъдат добросъвестни в опазването и поддържането на обществените места.

 

Вашият коментар