Актуални Новини

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА

ПОКАНА

Областен информационен център – Монтана организира информационна среща за представяне на процедури и мерки, които ще бъдат отворени за кандидатстване, съгласно проектите на Индикативни годишни работни програми (ИГРП) за 2017 г. на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Срещата ще се проведе на 14.12.2016 г. (сряда) от 10.00 до 12.00 в Заседателна зала на Община Берковица, гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков” № 4.

За потвърждение на участие: 096 300 560 или oic@montana.bg.

За допълнителни въпроси: 096 300 560.