Актуални Новини

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – МОНТАНА СТАРТИРА ВТОРИ ЦИКЪЛ ОТ СРЕЩИ В ОБЩИНИТЕ

В периода 15.11.2016 г. – 15.12.2016 г.  Областен информационен център – Монтана стартира втори цикъл от срещи в общините на област Монтана, където ще представи процедури и мерки по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, които предстои да стартират през 2017 г., съгласно Индикативните годишни работни програми за 2017 г.  В Община Берковица срещата ще се проведе на 14 декември 2016 г.  от 10:00 ч. до 12:00 часа в Заседателната зала на ОбА, ет. 1.