Актуални Новини, Новини

ОБМ „КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“ – ГР. БЕРКОВИЦА ПРИЗОВАВА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗА ДОБРОСЪВЕСТНО И РАЗУМНО ОТНОШЕНИЕ ПРИ ИЗХВЪРЛЯНЕТО НА ОТПАДЪЦИТЕ

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

За пореден път се обръщаме към Вас с молба за спазване на Наредбата на Община Берковица за управление на отпадъците на територията на общината.

Ръководството и служителите на „Комунални дейности“ – Берковица призовават отпадъци като пепел, хартия, зелена маса, клони от почистени дървета и битова техника да бъдат поставяни до контейнерите, за да бъдат транспортирани до определените от Община Берковица площадки за събиране на строителни, битови и биоразградими отпадъци. ОМ „Комунални дейности“ – Берковица предлага услуга за извозване на строителни и едрогабаритни отпадъци до горепосочените площадки. Цената на един курс е 35 лева.

Призоваваме всички граждани за добросъвестно  и разумно отношение при изхвърлянето на отпадъците!

ЧИСТОТАТА НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ЗАВИСИ ОТ ВСИЧКИ НАС!