Актуални Новини

ОБНОВЕНА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ГРАДСКАТА ГРАДИНА

Община Берковица изгради детската площадка по проект „Повишаване на екологичната култура в община Берковица чрез почистване, облагородяване на зелени площи и реконструкция на детска площадка, находяща в ПИ 03928.511.542 по плана на гр. Берковица“. Проектът е по Национална кампания „Обичам природата и аз участвам“ на ПУДООС. Стойността е  9999,60 лева с ДДС.g2

Монтираха се комбинирано детско съоръжение, пейки, люлки и озеленяване на парковото пространство с широколистни дървета, храсти и цветя. Крайният срок за довършването е до 30 ноември 2017 г.